ASU36RLXB

Fujitsu

SKU: ASU36RLXB

Additional information

Type

Brands

Capacity