ASU30RLXB

Fujitsu

SKU: ASU30RLXB

Additional information

Type

Brands

Capacity